Una pittura metafisica?

15 novembre 2017 , In: Mostre, Personaggi , With: No Comments
0

La critica d’arte giornalistica che per più di mezzo secolo ha cercato di definire la pittura di Ireneo Ravalico (Pirano, 1922 – Trieste, 2014) ha più volte usato il termine “metafisico”. Giulio Montenero, anche se ha evitato di solito questa parola, è il critico che, a mio avviso, ha più e meglio letto questa particolare prospettiva interpretativa.

Il termine richiama infatti la pittura metafisica storicamente intesa. Ma è intuibile che, riferendosi al pittore triestino, esso debba prescindere da un diretta o stretta appartenenza alla nota corrente del primo Novecento. Se infatti è plausibile che alcuni tratti di poetica e di stile del pittore presentino delle affinità con questa “scuola”, era lui stesso, per coscienza, autonomia e personalità, a non condividere un riferimento puntuale. Del resto, non gradiva di essere classificato e quasi imprigionato in sintetiche formule.

In generale, la pittura matura di Ireneo Ravalico non è mai immediata, ma nasce filtrata da una mediazione intellettuale che riflette scelte di contenuto, di stile e anche ideologiche, personali e sufficientemente costanti. Per lo meno dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso egli si è ispirato al vero ma ha mostrato la tendenza a esprimere, per così dire, l’essenza archetipica, i modelli universali della realtà fisica.

Secondo questo modo di pensare e di sentire, in molte sue opere l’immobilità formale e ordinata della realtà raffigurata dà effettivamente l’impressione di collocarsi in uno spazio atemporale, appunto metafisico. Le cose sembrano risuonare e significare oltre la loro apparenza, oltre la loro positiva quotidianità esperienziale: tendono cioè a acquistare un forte valore evocativo, quasi simbolico. L’armonia del mondo fisico nasconde e richiama ciò che lo precede e lo sostiene come un disegno ordinato e misterioso (per lui provvidenziale). Se ciò, in generale, può essere dell’arte intesa come interpretazione e trasfigurazione del reale, la sua pittura è più marcata di altre da questo “realismo magico” (se può valere un’altra formula che ha cercato di definire la cifra che ne connota l’arte).

Questi giudizi, a mio parere, sono certamente utili come guida per orientarsi. D’altra parte le scelte più importanti del pittore tendono a confermarli. Ad esempio il disegno esperto e netto, le partiture piatte ma articolate delle tonalità dei colori, la frequente stilizzazione della figura umana e la pulizia formale delle cose rappresentate, la forte esigenza prospettica, le stesse scelte tematiche più ricorrenti.

Uno dei tratti che, tuttavia, distanziano, secondo me, la pittura di Ireneo Ravalico dalla storica pittura metafisica (a prescindere dai livelli e dai giudizi di valore), è il carattere religioso della sua visione del mondo e della sua ispirazione, anche a livello tematico e narrativo.

È stato poi rilevato più volte l’orientamento conservatore, poco evolutivo, del pittore triestino. Ciò è, di nuovo, in parte vero. Anche se è stato un artista molto sperimentale, egli si muoveva ed elaborava ogni innovazione con molta ponderazione e prudenza, come se non volesse mettere in discussione le scelte artistiche più profonde, che erano anche di coerenza umana, perfino di moralità.

Infine, la critica, che si è espressa di solito su giornali o riviste, per ragioni intuibili, non ha mai organizzato una visione interpretativa di ampio respiro, cioè di tutta la sua produzione. Ha proceduto soltanto per parziali ri-sistemazioni in occasione delle sue numerose mostre. Manca cioè – non per demerito dei critici – un quadro che riconsideri organicamente tutta la produzione, anche quella giovanile, che ha una forte personalità e originalità. Tale riesame da un lato ridimensionerebbe l’impressione di un pittore conservatore, dall’altro forse tematizzerebbe ed articolerebbe meglio il giudizio, motivato ma parziale, di pittura metafisica sui generis.

Fabrizio Stefanini

Febbraio 2015 – Novembre 2017

Metafizično slikarstvo?

Likovni kritiki, ki so v svojih člankih več kot pol stoletja poskušali opredeliti umetniški opus slikarja Irenea Ravalica (Piran, 1922 – Trst, 2014), so pri opisu umetnikovih del pogosto uporabili izraz »metafizično«. Kritik Giulio Montenero, ki se je sicer ognil rabi takšne besede, je po mojem mnenju najustrezneje doumel umetnikovo tovrstno interpretativno perspektivo.  

Izraz najprej prikliče v misli metafizično slikarstvo, kot ga poznamo v zgodovinskem smislu. V primeru tržaškega slikarja pa sklepamo, da je izraz neposredno ali celo tesno navezan na znano umetniško smer z začetka 20. stoletja. A čeprav se nekatere umetnikove poetične in stilske značilnosti navezujejo na slog omenjene »šole«, je on sam zavestno in suvereno nasprotoval takšni opredelitvi. Tudi sicer ni bil navdušen nad razvrščanjem in lastno omejenostjo znotraj togih okvirjev.

Ravalicova slikarska dela zrelega obdobja niso nikoli neposredna, temveč so posledica umetnikovega intelektualnega razmišljanja, ki pogosto določa tudi vsebino, slog in umetnikove ideološke ter osebne odločitve. Od sredine 60. let prejšnjega stoletja je umetnika navdihovalo vse, kar je resnično, obenem pa je zaznaval težnjo po izražanju nekakšnega arhetipskega bistva in univerzalnih modelov fizične stvarnosti.

Zaradi tovrstnega umetnikovega načina razmišljanja in občutenja, daje njegova povsem formalno in urejeno upodobljena stvarnost občutek, da smo vstopili v brezčasni, dobesedno metafizični prostor. Upodobljene podobe nakazujejo na nekaj več od njihovega vsakdanjega doživljanja: stremijo za doseganjem izrazito evokativne, skoraj simbolne vrednosti. Skladnost fizičnega sveta v sebi skriva in se obenem navezuje na vse, kar je bilo prisotno prej in kar podpira urejeno in (zanj verodostojno) misteriozno upodobitev. Če v tem primeru lahko na splošno govorimo o umetnosti kot interpretaciji in transfiguraciji resničnosti, potem je za umetnikov način slikanja značilen »magični realizem« (v kolikor lahko govorimo o obstoju drugačne formule, ki si prizadeva definirati šifro za opredelitev umetnosti).

Tovrstna razmišljanja so po mojem mnenju v pomoč, ko se želimo opredeliti do umetnikovih del. Takšna prepričanja pa po drugi strani potrjuje tudi sam umetnik s svojimi glavnimi usmeritvami. Na primer: odloča se za izkušeno, a čisto upodobitev; posega po ploščatih partiturah, a so le-te artikulirane s pestro tonaliteto barv; človeška figura je pogosto stilizirana, upodobljeni predmeti pa formalno prečiščeni. Opazimo veliko težnjo po perspektivi in ponavljajoče se teme.

Ena izmed značilnosti, ki po mojem mnenju ločuje slikarski opus Irenea Ravalica od metafizičnega slikarstva v zgodovinskem smislu (ne glede na stopnje in ocene vrednosti), je umetnikov religiozni pogled na svet in religiozni navdih na tematski in pripovedni ravni.

Tržaškemu umetniku so večkrat očitali konservativnost in le malo razvojne naravnanosti. Tudi za to trditev lahko rečemo, da drži le delno. Bil je eksperimentalni slikar, a je postopal previdno in se vsake inovacije loteval premišljeno – kot da ne bi želel odpirati diskusije o svojih globljih umetniških odločitvah, ki so bile povezane z njegovo osebnostjo, tudi moralnostjo.

Kritike umetnikovih del, objavljene v časopisih in revijah, iz razumljivih vzrokov nikoli niso postregle s celovito interpretacijo celotnega Ravalicovega opusa. Šlo je zgolj za ločene priložnostne ocene, izražene ob umetnikovih številnih razstavah. Pogrešamo torej okvir, znotraj katerega bi umestili celoten umetnikov opus, tudi dela iz mladostniškega obdobja, ki jih odlikuje močna osebnostna nota in izvirnost. Takšna ocena bi na novo definirala vtis o tem, ali gre za konservativnega umetnika in bi morda bolje pojasnila utemeljeno, a le deloma resnično oceno, da gre v Ravalicovem opusu na splošno za metafizično slikarstvo.

Fabrizio Stefanini

Februar 2015 – November 2017

There are no comments yet. Be the first to comment.

Leave a Comment

Ringraziamento

Sito realizzato con il supporto finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste Fondo donazione prof. Diego de Castro e del Comune di Pirano nell'ambito del progetto "Visibilità bilingue".

Facebook